Etiket arşivi: Yedi Kelime

YEDİ KELİME

Şu yedi kelimeyi muhâfaza eden Allah ve melekler yanında sevilir:

1– Yemeğin evvelinde “Bismillah…”

2– Yemekten sonra “Elhamdülillah…” de.

3– Gıybet vâki olursa Allah’ım beni ve gıybet ettiğim kişiyi bağışla diye duâ et.

4– Yapmaya niyet ettiğin iş için İnşâallah

5– İbâdet ve kusur hâlinde Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm…

6– Sıkıntı olursa: İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn… de.

7– Mümkün oldukça Kelime-i Tevhid-i kalp ve dilinden bırakma.

Kaynak : Mekasidu’t – Talibiyn

Reklam