Etiket arşivi: nefse yüklemek

Allahü Teala Yükümüzü Bu Arslana Yükletti(Hanımların sıkıntılarına katlanmak)

İbn-i Sina, Şeyh Ebu’l Hasan Hazretlerini ziyaret için evine geldi. Kapıyı çalınca hanımı çıktı ve:

“Ne istiyorsun?” dedi. İbn-i Sina:

“Şeyh Ebu’l Hasan Hazretlerini ziyaret etmek için geldim” deyince kadın Şeyh Hazretleri hakkında –onun büyüklüğüne inanmadığı için- uygun olmayan sözler söyledi ve:

“Onun için mi bu kadar yoldan gelip yoruldun” dedi. İbn-i Sina:

Ben onu görmek, sohbetinde bulunmak istiyorum.” deyince :

“Odun toplamaya gitti.” dedi.  İbn-i Sina, ormana doğru yola çıktı. Şeyh Hazretlerini, topladığı odunları bir arslana yüklemiş gelirken gördü. İbn-i Sina bu hale çok şaşırdı, hayret etti. Yanına varınca Şeyh Hazretleri:

“Buna şaşırma! Ben hanımımın yükünü nefsime yükledim, Allahü Teala da bizim yükümüzü bu arslana yükledi.” buyurdu.

 Feridüddin Attar, Tezkiretü’l-Evliya, S.578

 Kaynak: Silsile-i Sadat-ı Nakşibendiye Sahife 100

***

KARI KOCA NASIL GEÇİNİR? BİR DELİYE BİR VELİ ROLÜ Tıklayınız.

Reklam