Etiket arşivi: MÜSLÜMAN BİR TOPLUMU ÇÖKERTMENİN EN KESTİRME YOLLARI(YAZI UZUNDUR DEMEYELİM!)

MÜSLÜMAN BİR TOPLUMU ÇÖKERTMENİN EN KESTİRME YOLLARI

1. Müslüman Bir Toplumu Çökertmek İstiyorsanız..
Önce ev hanımlığını ve anneliği değersizleştirin ki evde ana kalmasın.
Evde ana kalmayınca nesiller televizyonun ve internetin emzirip büyüttüğü ruhsuz, kimliksiz ve merhametsiz nesiller olarak yetişsin.
[analı babalı yetimler ve kimsesizler olsunlar..]

2. Bir Toplumu Yıkmak İstiyorsanız..
O toplumun babalarını borca, kredi kartı batağına, geçim derdine, işsizliğe ve açlığa mahkûm edin ki ne eşlerine, ne evlatlarına, ne de ailelerine ayıracak vakitleri kalsın. Taksit ödemekten, kirayı denkleştirme derdinden, çocuklarının okul masraflarını düşünmekten başka bir şey düşünmeye mecalleri kalmasın.
3. Bir Toplumu Çürütmek İstiyorsanız..
Evliliği; israf ,gösteriş ve abûk subûk adetlerin lüzumsuz masrafları ile pahalılaştırıp, nikâhsız birlikteliği [zinayı] ucuzlatın ki genç nesiller hayasızlık,ahlâksızlık ve haram yollara tevessül etsin. Zinayı kolaylaştırıp evliliği zorlaştırın ki nesiller, flörtün, ahlaksızlığın pençesinde eriyip gitsin. Aile politikalarıy la, nafaka kanunlarıyla, pozitif ayrımcılıkla aileye darbe üstüne darbe indirin ki toplumun çekirdeği çürüyüp gitsin…
4. Bir Toplumu İfsad Etmek İstiyorsanız..
Helal lokmayı ve helal kazancı zorlaştırın ki; midelere giren haram lokmalarla o toplumun kimliğini, özünü, ruh kökünü ve karakterini değiştirebilesi niz. Faizli esnaf kredileriyle, evlilik ve düğün kredileriyle, BESLER’le, piyangoyla, promosyonlarla bir şekilde herkesi faize ve harama bulaştırın, ayrıca haksız kazançlarla cebini,midesini ve kalbini doldurun… hiç olmazsa faizin tozuna bulaştırın ki o toplum Allah’ın yardımını ve muhafazasını kaybetsin. Midelere giren haram lokmalar, duaların ve ibadetlerin kabul olunmasına engel olsun.

5. Bir Toplumu Bitirmek İstiyorsanız..
O toplumun âlimlerini, hocalarını, imamlarını midelerinden ve ceplerinden yakalayın,baskı ile ekmeğind en olursun korkusu ile korkutun..
ve onları çeşitli şekillerde itibarsızlaştırın ki; toplumu derleyip toparlayacak,onlara rehberlik edecek, istikamet belirleyecek olan âlimlere güven kalmasın. Onları kendi aralarında birbirine düşürün, halkın önünde tartıştırın, her birine farklı bir şey söyletin ki halkın nazarında itibarları zedelensin. İmamları ve hocaları komedi filmlerinin ve fıkraların başkarakteri haline getirip gözden düşürün ki; kriz anlarında rehberlik yapıp safları tahkim edecek kimse kalmasın.
Cemaatleri, dernekleri, tarikatları asli vazifelerinden uzaklaştırıp ihale kovalama ve kadro yerleştirme derdine düşürün..
Onlarla ilgili kafalarda soru işaretleri ve korkular üretin ki toplumu irşad edecek kimse kalmasın. Gençler ortada kalsın ve geleceğiniz yıkılsın.

6. Bir Toplumu Mahvetmek İstiyorsanız..
Öğretmenleri misyonsuz ve vizyonsuz edip itibarsızlaştır ın ki; öğrencileri bile onları ciddiye almasın ve onların üzerinde hiçbir yaptırımları kalmasın. Velilerin fırçaladığı, talebesinin hakaret ettiği, yöneticisinin kıymet vermediği sıradan memurlara dönüşsünler. Sonunda ne bir nesil yetiştirebilecek heyecanları, ne kendilerini geliştirip iyileştirmeleri, ne toplumu ıslah edebilecek aşkları, ne de zorluklarla başa çıkabilecek azimleri kalsın.

7. Bir Toplumu Perişan Etmek İstiyorsanız..
O toplumu dizilerden, yarışma programlarından, yemek, evlilik ve magazin programlarından başlarını kaldıramayacak hale getirin ki; gerçek hayatla bağları kopsun. Diziler vesilesiyle ahlaksızlığı yasak aşk, zinayı seviyeli birliktelik, adatmayı sıradan bir iş olarak gösterin ki; toplumun temelleri sarsılsın. Nesep karışsın nikahsız zina nesilleri doğsun..

8. Bir Toplumu Yok Etmek İstiyorsanız..
Müslüman siyasetçilere güveni sarsın ki Müslümanlar ve İslami siyaset, toplumun nazarında bir umut ve bir alternatif olmaktan çıksın. Siyasi söylemi her daim İslami söylemin üstünde tutun ki hedefler, idealler ve yola niçin çıkıldığı zamanla unutulsun. Siyasi farklılıkları İslami birlikteliklerin önüne geçirin ki gerektiğinde toplumu tek saf haline getirecek hiçbir şey kalmasın.

9. Bir Toplumu Çözmek İstiyorsanız..
Peygamberin; sünnetini ve hadislerini inkar edenlerin önünü açın ve böylelikle resûlüllâhı dini alanın dışına itin ki halkın İslam dini yaşamamız hususunda ki yegâne örnek ortadan kalksın.
10- Sürekli bize Kur’an yeter deyin ki Peygamberin sözünün yerine kendi aklınızı koyup toplumu istediğiniz gibi yönlendirebilesiniz ve Kitap’ı kafanıza göre yorumlayabilesiniz.
11- Geleneği, geçmiş birikimi itibarsızlaştırın ki o toplumun geleceğini de yok edebilesiniz. Bidatleri ve hurafeleri yaygınlaştırın ki hakikati perdeleyebilesiniz.

12. Bir Toplumun Kökünü Kurutmak İstiyorsanız
Özellikle sakallıların, başörtülülerin, namazlıların yalan söylemesini, iftira atmasını, haksızlık yapmasını, kul hakkına girmesini, sözünde durmamasını, borcunu ödememesini, harama bulaşmasını, kirlenmesini, örselenmesini ve yıpranmasını sağlayın ki toplumun Müslüman kimliğe zerrece güveni kalmasın. Müslümanlara olan güveni de bitirebilirseniz.
Ondan sonra artık oturup rahatlıkla kahvenizi yudumlayabilirsiniz.
Çünkü hedefinize ulaşmışsınız demektir.

Bu bir alıntıdır.
PAYLAŞIN ki başta kendimiz olmak üzere değerlerimizi örseleyenleri görüp engel olalım inşââllâh