Etiket arşivi: kuran ile ilgili dini hikaye

Şeytanın En Sevdiği Şey

İbnü Abbas(r.a.) Hazretlerinden rivayet olundu.  Buyurdular ki :

– Her akşam şeytanın avaneleri(ona tâbi olanları) efendilerinin yanına dönerler. Her biri şeytanın önünde konuşup  ona yaptıklarını rapor verip anlatırlar. Şöyle yaptım, böyle yaptım, falanca zâhidi aldattım, derler. Hatta en küçükleri, “Ben falanca sabiyyi(çocuğu) Kur’an-ı Kerimi okumaktan alıkoydum.” der. Hemen şeytan yerinden kalkar. Onu alıp yanına oturtur ve onun yaptığıyla neşelenip sevinir.

Kaynak : Rûhü’l-Beyan Tefsiri Cilt 1 Sayfa 314

***

Fâtiha suresini okuyana belâ gelmez.

Huzeyfe(r.a.) Hazretlerinden rivâyet olundu.  Rasûlüllah(s.a.v.) Hazretleri şöyle buyurdular.

– Muhakkak Cenâb-ı Allah, bir kavmin üzerine kesinlikle azab göndereceğini murad ettiğinde, o kavmin çocuklarından biri mektebde (Kur’an-ı Kerimden) Fâtiha sûresini okur. Allah(c.c.) o çocuğun Fâtiha suresini okumasını işitir ve hemen o çocuğun sebebiyle onların üzerinden kırk yıl azabı kaldırır.

Kaynak : Rûhü’l-Beyan Tefsiri Cilt 1 Sayfa 314

Kur’an-ı Kerim Okumanın Fazileti Hakkında Hikaye

1hadisEshabı Kiramdan Üseyd bin Hudeyr(r.a) anlatıyor:
Bir gün yolculuktan dönerken sahrada gecelemem icap etti.  Yanımda atım ve küçük oğlum Yahya vardı.  Oğlumu yatırdım,atımı bağladım ve kendimde Kur’an-ı Kerim okumaya basladım.  Biraz okuyunca atım şaha kalktı.  Okumayı bıraktım.  Atıma baktım, o anda sakinleşti.  Sonra tekrar okumaya başladım.  Tekrar atım şaha kalkmaya başladı. Oğlumu ezecek diye korktum, okumayı bıraktım.  At tekrar sakinleşti.  Sonra tekrar başladım, atım yine kükredi ve şaha kalktı.  Ne oluyor, ne görüyorda ürküyor? dedim. Başımı kaldırıp semaya bakyığımda , daha görmediğim şekilde, başımın üzerinde, içinde yıldızlar gibi pırıltılar olan büyük bir nur halkası gördüm.
Sabah erken medineye döndüğümde geceki manzarayı Rasulullah (S.A.V)e arz ettim.
Rasulüllah efendimiz(S.A.V) :“Ya Useyd!Sen bir yerde Kur’an-ı Kerim okursunda orada yalnız olduğunu mu zannedersin? O gördüğün nur halkası,  Allah’ın nuru,  içindeki yıldızlar gibi parlayanlarda Allah’ın melekleri ve ervahı mukaddesedir. Şayet sen sabaha kadar okusaydın seninle beraber olurlardı” buyurdular…Terğib c.3 sh.523

Kur’an-ı Kerimle İlgili Ayeti Kerimeler

KUR’AN-I KERİM İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

Kur’an-ı Kerim Hakkında Hikaye : Kur’an Okuyan Âmâ

Kur’an-ı Kerim Okumanın Fazileti Hakkında Hikaye