Etiket arşivi: Kur’ân-ı Kerîm okumak

İMÂM-I A’ZAM EBÛ HANÎFE HAZRETLERİNDEN BAZI HAYAT DÜSTURLARI

Her namazdan sonra Kur’ân-ı Kerîm okuyup zikrullah ile meşgul ol. 

Kabirleri ve mübârek makamları ziyâret et.

Her ayın bazı günlerinde oruç tut. 

Nefsinle mücâdele edip ilminle de amel et ki dünya ve âhirette ilminin faydasını göresin.

Elindeki dünya malına, vücûdunun sıhhatli olmasına güvenme. Onlardan hesaba çekileceğini de unutma. Ölümü de asla unutma. 

Bütün işlerinde acele etmeyip temkinli, ihtiyatlı davran.

Konuştuğun zaman sesini çok yükseltme, ancak karşındakinin işitebileceği kadar konuş. 

Günah işlenen bir yere gitme. Küfür ve bid’at ehlinden bir kimse ile bir arada bulunma. Mümkün ise onu dîne davet et.

Bir iş için danışana daima doğruyu söyle. Tamahkâr ve yalancı olma ki mürüvvetsiz olmayasın. Doğruyu yanlışa katma ki, ihânet görmeyesin. Doğruluk, düstûrun olsun. 

Dünya malı değersizdir. Değersiz olan dünya malına karşı hırslı olma. 

Yolda yürürken, sağına soluna fazla bakmadan önüne bakarak vakar ile yürü. 

İlim ehli yanında hakîr olan dünyayı alçak tut ki, Hak Teâlâ’nın yanında daha üstün ve ebedî olan devlete eresin. 

Münâzara usûlünü bilmeyen yahut sırf bir makam kapmak için insanlara türlü meseleler anlatan âlimlerle konuşma. Çünkü onlar, senden çekinmedikleri gibi seni küçük düşürmeye, mahcup etmeye çalışırlar. Senin doğruyu söylediğini bilseler bile yine sana muhâlefet ederler. 

Anne, baba ve hocalarına hayır duâ etmeyi ihmal etme. 

Halkı, Hakk’a meylettirip onlara âhireti hatırlat.

Kaynak / FAZİLET TAKVİMİ Cuma-17-Mayıs-2019