Etiket arşivi: KABİRDE SALİH AMEL GEÇER.

KABİR HASEB VE NESEB YERİ DEĞİLDİR.

  kabirrNebi Aleyhisselamın mübarek kerimeleri(kızı) Hz. Fatıma vefat ettiği zaman, cenazesini dört kimse alıp götürdüler. Götürenler: Hz.Ali Efendimiz ile iki oğlu: İmam Hasan ve Hüseyin ve Ebu Zerril Ğıfari(radıyallahü anhüm ecmeıyn) Hazeratı idi. Tam kabre götürdüklerinde  Ebu Zer ayağa kalkıp:

 “Ey kabir! Sen bilir misin ki, bu getirdiğimiz kimdir? Bu Nebi Aleyhisselamın mübarek kızı Fatıma(Radıyallahü anha) ve Hz. Ali’nin mübarek hanımı Fatımatüzzehra’dır. Hasan ve Hüseyin’in anneleridir.” Dediğinde kabirden bir nida işitildi: 

“Kabirler haseb ve neseb yeri değildir. Ancak ameli salih yeridir. Ben de ancak hayrı çok olan kalbi selim ve ameli halis olan necat(kurtuluşa erer) bulur.”(Mişkatül Envar)

          Fakıh Ebulleysi Semerkandi : 

         “Kabir azabından kurtulmak için, dört şeyden kaçınmak ve dört şeyi yapmak lazımdır.” Buyurdular. Yapılması lazım gelen dört şeyden biri, beş vakit namazı muhafaza(ifa etmek-kılmak) ve devam.    İkincisi, Fakirlere sadaka vermek. Üçüncüsü, Kur’an-ı Kerimi okumak. Dördüncüsü, çokça tesbih etmektir. Çünkü bunlar kabri ısıtır ve genişletir. Kaçınılması lazım gelen şeyler: Yalan söylemek, hıyanetlik etmek, koğuculuk yapmak, ayak üzeri olduğu halde bevil(idrar) etmektir. Çünkü Nebi Aleyhisselan Efendimiz: 

         “Bevilden kaçınınız. Zira kabir azabının çoğu bevildendendir.” Buyurdu.(Mişkatül Envar)

Kaynak : Mekasidu’t-Talibiyn Sahife 317      

***

HAMAL’IN İP VE KÜFE HESABI TIKLAYINIZ…

Reklam