Etiket arşivi: İNŞAALLAH.

YEDİ KELİME

Şu yedi kelimeyi muhâfaza eden Allah ve melekler yanında sevilir:

1– Yemeğin evvelinde “Bismillah…”

2– Yemekten sonra “Elhamdülillah…” de.

3– Gıybet vâki olursa Allah’ım beni ve gıybet ettiğim kişiyi bağışla diye duâ et.

4– Yapmaya niyet ettiğin iş için İnşâallah

5– İbâdet ve kusur hâlinde Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm…

6– Sıkıntı olursa: İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn… de.

7– Mümkün oldukça Kelime-i Tevhid-i kalp ve dilinden bırakma.

Kaynak : Mekasidu’t – Talibiyn

Reklam

İNŞAALLAH

Kalender meşrepli bir zat; 

-“Yarın yağmur olursa; değirmene gideceğim; eğer hava iyi olursa çifte gideceğim!” dedi. Hanımı kendisine;

“İnşaalllah!” de,” dedi. O:

“Kafasız karı! Bunun inşallah-maşallahı mı? Var. Hava ya yağmurlu olur! Veya yağmurlu olmaz! Eğer yağmurlu olursa değirmene giderim; yağmursuz olursa çifte giderim!” Hanımı:

“Olsun yine de sen inşallah de! Üçüncü bir şey de olabilir!” adam hanımına bağırdı çağırdı;

-“Bunun üçüncü hali olur mu?” diye kızdı.

Sabah’ın ilk şafaklarında evinin kapısı hızlı hızlı çalındı. Kapıyı açtı. Kapıda iki atlı! Atlılar;

-“Falanca köyün yolu nerede” diye sordu. Adam tarif etti. Atlılar kızdılar. Adama bir kamçı indirdiler.

-“Düş önümüze!” dediler.

Onu götürüp, ta yatsı vaktine kadar köy-köy gezdirdiler….Yatsı vaktinden sonra adam evine geldi. Evin kapısını çaldı; hanımı sordu:

“Kim o?” adam:

“İnşallah benim!… Aç hanım aç! İnşallah benim! İnşallah…. İnşallah….” Diye mırıldanıyordu.     Ruhu’l Beyan Tercümesi Cilt 15 Sh.674.

 ********************

 Bu hikayeden şunu anlamamız gerekir. Kulların işlerinin hepsi Allahü Teala hazretlerinin dilemesine bağlıdır. Allahü Teala hazretleri:

“Fakat o alemlerin rabbi Allah dilemeyince, siz dilemezsiniz” Et-Tekvir Suresi Ayet 29

 Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde:

Bir kişinin bütün sözlerinde “inşaallah” diyerek istisna yapması;(inşallah demek) onun imanının kemalindendendir….” Camiu’s-Sağir:2486

***

İnşaallah Demenin Önemi