Etiket arşivi: ibretlik hikaye

Ayağa Takılanları Toplamak

Zülkarneyn Aleyhisselâm ordusuyla gece yolda giderken ordusuna:
– Ayağınıza takılan şeyleri toplayın, diye emir verir.
Ordu bu emri duyunca; içlerinden bir grup:
-Çok yürüdük, çok yorgunuz. Gece vakti bir de ayağımızı takılan şeyleri
toplayarak boşuna ağırlık mı yapacağız. Hiçbir şey toplamayalım,
diyerek hiçbir şey toplamıyorlar.

İkinci grup ise;
– Madem Komutanımız emretti, birazcık toplayalım, emre muhalefet
etmeyelim. Zira ordunun komutanına itaat etmek gerekir, diyerek az bir
şey topluyorlar.

Üçüncü grup ise;
-Komutanımız bir şeyi boşuna emretmez. Muhakkak bildiği bir şey vardır. Bir hikmet vardır, diyerek bütün abalarını ağzına kadardoldururlar.
Sabah olduğunda bir de bakıyorlar ki, meğer bir altın madeninden geçmişler de, ayaklarına değen şeylerin altın olduğunun farkına varamamışlar.

Bunu anlayınca:
Hiç almayan birinci grup;
-Ah niçin almadık! Nasıl dinlemedik komutanımızın sözünü. Keşke
alsaydık! Bir tane bari alsaydık diyerek pişman oluyorlar.

Az alan ikinci grup ise;
-Ah ne olaydı da biraz daha fazla alsaydık. Ceplerimizi, abalarımızı hınca hınç doldursaydık diye sitem ediyorlar kendilerine.

Çok alan üçüncü grup ise:
Keşke gereksiz, lüzumu olmayan eşyalarımı atsaydım, daha çok
toplasaydım. Her şeyimizi doldursaydık, daha fazla alsaydık diyerek,
fazla almalarına rağmen üzülüyorlar.

İşte bu misalde olduğu gibi, Ahirette bütün insanlarda bunun gibi
ağıtlarda bulunacak.

Kafir olan;
– Keşke iman etseydik, keşke inansaydık da hiç olmasa Cehenneme girdikten sonra iman etmemiz sonucunda Cennete girseydik, ebedi cehennemden kurtulsaydık,

Mümin, fakat az sevabı olan;
-Keşke biraz daha sevap işleseydim de, biraz daha ikrama mazhar
olsaydım.

Mümin,çok sevabı olan ise;
-Ah ne olaydı da Makamımı biraz daha yükseltecek bir vakit daha namaz kılsaydım, biraz daha fazla sadaka verseydim,oruç tutsaydım, biraz daha sevap işleyecek ameller yapsaydım… diyeceklerdir. 

Rabbim bu misallerden ders almak nasip etsin…

Reklam

Allahü Teala Yükümüzü Bu Arslana Yükletti(Hanımların sıkıntılarına katlanmak)

İbn-i Sina, Şeyh Ebu’l Hasan Hazretlerini ziyaret için evine geldi. Kapıyı çalınca hanımı çıktı ve:

“Ne istiyorsun?” dedi. İbn-i Sina:

“Şeyh Ebu’l Hasan Hazretlerini ziyaret etmek için geldim” deyince kadın Şeyh Hazretleri hakkında –onun büyüklüğüne inanmadığı için- uygun olmayan sözler söyledi ve:

“Onun için mi bu kadar yoldan gelip yoruldun” dedi. İbn-i Sina:

Ben onu görmek, sohbetinde bulunmak istiyorum.” deyince :

“Odun toplamaya gitti.” dedi.  İbn-i Sina, ormana doğru yola çıktı. Şeyh Hazretlerini, topladığı odunları bir arslana yüklemiş gelirken gördü. İbn-i Sina bu hale çok şaşırdı, hayret etti. Yanına varınca Şeyh Hazretleri:

“Buna şaşırma! Ben hanımımın yükünü nefsime yükledim, Allahü Teala da bizim yükümüzü bu arslana yükledi.” buyurdu.

 Feridüddin Attar, Tezkiretü’l-Evliya, S.578

 Kaynak: Silsile-i Sadat-ı Nakşibendiye Sahife 100

***

KARI KOCA NASIL GEÇİNİR? BİR DELİYE BİR VELİ ROLÜ Tıklayınız.