Etiket arşivi: ibadetler hangi takvime göre yapılır

Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı

          Yeni tefekkürlere, yeni tevbelere, yeni güzel niyetlere, yeni iyilik ve güzelliklere, Hz.Allah’ın(c.c.) rızasının olduğu yeni başlangıçlara vesile olması duasıyla. Hicri 1442. yılımız mübarek olsun.

         Zaman hızla akıp gidiyor. 20 Ağustos 2020, hicri 1442 senesinin ilk günü. Dini hayatımızda ve ibadetlerimizde Hicri takvimin ehemmiyeti çok büyüktür. Bütün Müslümanlar Hicri takvimin ne olduğunu bilmeli; bu hususta gafil olmamalıdır.

         İnsanlar, tarih içersinde bazı mühim hadiseleri takvim başlangıcı olarak kabul ede gelmişlerdir. Sevgili Peygamberimiz(sas)’in dünyayı şereflendirdiği senelerde de Mekkelilerin hafızasında büyük yer etmiş olan fil hadisesi(yani; Yemen hükümdarı Ebrehe; Kâbe-i Muazzama’yı  yıkmak için saldırdığında, bir mucize olarak Ebabil kuşları tarafından biçilmiş ekin tarlası gibi helak edilmesi)konuşulmakta, hadiseler bundan önce ve sonra olarak değerlendirilmekte ve bir nevi tarih başlangıcı sayılmakta idi. Efendimiz (S.A.V) fil yılının 53.günü dünyayı şereflendirmiştir.

       Resulullah (S.A.V) efendimizin Medine-i Münevvere’ ye hicretinden sonra İslamiyet çok büyük gelişme göstermiş; buradan yayılan İslam nuru bütün cihanı aydınlatmıştı. Bu bakımdan Hicret hadisesi İslam tarihinde dönüm noktası olmuştu. Efendimiz (S.A.V) in irtihalinden sonraki dönemlerde İslam devleti artık müesseseleşmeye başladığında Müslümanlar  kendilerine yeni bir takvim başlangıcı aradılar. Hz. Ömer (R.A) zamanında toplanan İslam Şurası, Hz. Ali nin teklifini kabul ederek İslam tarihindeki büyük öneminden dolayı hicret yılını tarih başlangıcı olarak kabul etti. Ay olarak da kameri aylar içerisinde çok hususi bir yere sahip olan, Muharrem ayı kabul edildi. Sene olarak ise Kameri (ay yılı) dediğimiz,  354 gün esasına dayanan her sene 11 gün önce gelen yıl esası benimsendi. 

           Bütün kainatı bir nizam içimde yaratan Yüce Mevla’mız,  Kulları için zaman mefhumunu  yaratmış ve bizlere de öğretmiştir. Yasin-i Şerif Suresinde şöyle buyrulur:

“Güneş kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu Aziz ve Alim olan ALLAH’ın bir takdiridir. Ayın dolaşımı için de menziller (konak yerleri-evreler) takdir ettik,nihayet o,(ay sonunda)eğrilmiş,kuru hurma dalı gibi olur.”(Yasin,38-39)

           Bu ayeti Kerimeler bizlere Cenabı Hakkın Ay ve Güneşle ilgili zamanı yarattığını anlatır. Hem insanların kendi işlerini kolaylaştırmak, hem de zatına kulluk yapabilmemiz için bütün bu zamanları; günleri, haftaları, ayları, ay yılını, güneş yılını yaratıp bizlere de öğretmiştir. Ancak,İbadet ve taatımızda  kameri yıl ve bununla ilgili aylar esastır.

            Kuranı Kerimde ve Hadisi Şeriflerde  bu aylardan bahsedilir.Bunun da birçok hikmeti vardır.Her sene 11 gün önce geldiği için, Oruç, Hac, Kurban vb. ibadetlerimiz zaman içerisinde her aya yayılmış, her mevsimde bu ibadetleri yapmanın zevki yaşanmış olmaktadır. Bu bakımdan dünyevi işlerimizde miladi takvime nasıl dikkat ediyorsak; manevi hayatımızda da Cenabı Hakkın bizlere emrettiği şekilde kameri aylara dikkat etmeli, onları ve o aylar içinde yapılacak farz vacip sünnet ve nafile ibadetleri takvimlerden ve dua kitaplarımızdan takip edip durmalıyız.

             Muharrem ayı; içerisinde zuhura gelen ulvi hadiseler ve İslami bir tarih başlangıcı olması bakımından Müslümanlar arasında büyük bir ehemmiyet taşır. Hürmet edilmesi icap eden bir ay olduğu Ayeti Kerimede sabit olan bu mübarek ayın, ilk on gecesi, Zilhiccenin ilk on gecesinde olduğu gibi “Leyali’i Aşara”  yani on mübarek gecedir.

            Bu geceleri ihya etmek ve gündüzlerinde  oruç tutmakla alakalı pek çok müjdeler vardır. Hadisi şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Ramazan-ı Şerif orucundan sonra oruçların en faziletlisi  Allah’n ayı olan muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra kılınan en faziletli namaz da gece namazıdır.”    (Terğıp C.2 Sh. 462)

           Bu Ayın ilk on günü oruç tutan kimsenin Cenabı Hakk o sene ömrünü bereketlendirir.(Bu ay içerisinde Perşembe,Cuma ve cumartesi günleri peş peşe oruç tutanla 900 senelik nafile oruç sevabı verileceği müjdelenmiştir.)

            Seneler başlayıp bitiyor. Ebedi hayatımızı kazanmak için bizlere bahşedilen ömür sermayemiz de harcanıp tükeniyor. Bu nedenle Allaha kulluk vazifelerine daima dikkat etmeli; ayrıca böyle hususi zamanları da iyi değerlendirip, Mevla’mızın ikram ve ihsanlarına nail olmak için çok gayret etmeliyiz.

MUHARREM AYI – AŞÛR GÜNÜ Tıklayınız…