Etiket arşivi: Hz.Ali(K.V)

Kadınların en faziletli ibadeti

Hz. Selman-i Farisi ra. şu şekilde anlatmıştır;  

– Hz. Fatıma Rasulullah’ın huzuruna vardı. Rasûlullah efendimizin yüzüne baktığı zaman, Hz. Fatıma’nın gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Rengi de solmuştu. Rasulullah efendimiz sordu:

– Neyin var kızım? Hz. Fatıma şu şekilde anlattı:

– Ya Rasûlullah! Dün gece Ali ile aramızda bir şakalaşma oldu. Konuşma sırasında ağzımdan çıkan bir cümle sebebi ile Ali bana darıldı. Onun bana darıldığını anlayınca, söylediğime pişman oldum, üzüldüm. Bunun için kendisine:

– Sevgilim bana gücenme, benden hoşnut ol… Dedim ve çevresinde benden hoşnut olması için, yedi kere dönüp durdum. Sonunda hoşnut olarak yüzüme güldü; yine de ben, Rabbimden korkuyorum. 

Bunun üzerine Rasûlullah efendimiz Hz. Fatıma’ya şöyle buyurdu;

– Ey kızım, beni hak peygamber olarak gönderen hakkı için, eğer Ali’yi hoşnut etmeden ölecek olsaydın, senin namazını kılmazdım.

Sonra şöyle buyurdu:

– Ey kızım, bilmiyor musun ki; kocanın rızası, Allah’ın rızasıdır, kocanı dargınlığı Allah’ın dargınlığıdır.

 Ey kızım, hangi kadın olursa olsun; İmran kızı Meryem’in ettiği ibadet kadar ibadet edecek olsa, ama kocası kendisinden hoşnut olmasa, Allah onun hiç biri ibadetini kabul buyurmaz.

 Ey kızım, kadınların en faziletli ibadeti, kocasına itaattir. Bundan sonra kadın için en faziletli ibadet, ip büküp örgü işi yapmaktır.

 Ey kızım, bir kadın büküp örme işinde bir saat kalması, onun için bir senelik ibadetten hayırlıdır. Kadınların dokuyup ördüğü her elbiseden, onlar için bir şehit sevabı vardır.

Ey kızım, bir kadın için; dokuyup da kocasına ve çocuklarına giydirdiği bir elbiseden ötürü, cennete girmek vacip olur. Onun örüp dokuduğunu giyen kimselerin sayısı kadar, cennet içinde kendisine bir şehir verilir.” (Dürretül Vaizin 1/222-223)

***

KARI KOCA NASIL GEÇİNİR? BİR DELİYE BİR VELİ ROLÜ tıklayınız…

Evlerin Iffeti

BİR TUĞLASI ESKİK CENNET KÖŞKÜ

Eden Bulur.

ALTIN TOP

Teslimiyet Nasıl Olmalı?

 

Okumak ve İlim Öğrenmek

Cenabı Hakkın mahlûkatına son fermanı olan yüce kitabımız Kur’an; kelime manası itibarı ile okumak demektir.
Pek çok ayeti kerime bizlere okumayı, ilim sahibi olmayı emreder.
Hepimizin bildiği gibi, Kur’an-ı Kerimin ilk inzal olan ayetlerinde şöyle buyrulur:
”Oku! Yaratan Rabbinin adıyla. O insanı,”alak” tan yarattı.
Oku! (çünkü) senin Rabbin en cömert olandır.
O,kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir.”
Bu gün inmiş gibi bizlere ürperti ve heyecan veren bu ayeti kerimelerdeki birkaç hususa dikkat çekmek gerekir.
Resulullah (sas)in mübarek şahsında hepimize gelen ilk emir “oku” olmuştur. Ancak, bizleri bir alak’ tan(yani embriyo’) dan meydana getiren, yaratıp büyüten Rabbimizin adı ile okumamız istenir. Okumamız, öğrenmemiz gereken şeyler, Hz. Allahın adı ile başlanan ve bizi Ona yaklaştıran şeyler olmalıdır. Ondan uzaklaştıranlar değil. Demek ki mümin seçici olmalıdır.
Bu şekilde okudukça, O çok cömert olan Rabbimizin ihsanları da zuhur edecektir.
“O, kalemle yazıyı öğretti, insana bilmediğini öğretti” ayeti kerimelerinden de anlıyoruz ki gerçek öğretici, gerçek terbiyeci Cenabı Hakk’tır.
Zaten bu ayeti kerimede zikredilen Rabb ism-i şerifinin manası da yarattığı kullarını terbiye eden demektir.
Bu ayeti kerimelerden başlayarak, Kur’an-ı Kerimin pek çok yerinde okumak, öğrenmek,ilim sahibi olmak teşvik edilir. Yüce dinimiz ilmi o kadar yüceltmiştir ki; İlim, Cenabı Hakkın sıfatlarından biridir. Allahımızın güzel isimlerinden biri de Aliim, yani sonsuz ilim sahibi olan demektir. Sevgili peygamberimiz(sas) de hadis-i şeriflerinde; ”İlim talep etmek,yolunda olmak, her Müslüman erkek ve kadın için farzdır.”buyurmuşlardır. Bir şey farz olunca, onun sevabı çok büyük; ihmali de o nispette günah demektir. Tabi ki burada her Müslümana farz olan ilim, ihtisas gerektiren hususlar veya dünyevi ilimler değildir. Her Müslümanın mutlaka bilmesi gereken, dini bilgilerdir: 

Bunlar, başta inancımızla alakalı mevzular olmak üzere; temizlik, abdest, namaz, haram, helal, ticaret, nikah, gibi dünya ve ahiretimizi ilgilendiren hususlardır.
Bunları öğrenmek, öğrenme yolunda gayret etmek, hadis-i şeriflerde müjdelendiği üzere nafile ibadet yapmaktan, Allah yolunda savaşmaktan bile daha faziletlidir. Sevgili Peygamberimiz(sas)bunun için zaman sınırı koymamış,”İlim beşikten mezara kadardır. Mümin cennete girinceye kadar hayra doymaz” buyurmuştur.

 Sevgili Peygamberimiz(sas)şöyle buyuruyor:
“Her kim ilim tahsili için bir yola girerse Hz.Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Şüphesiz melekler de ilim yoluna girenin yaptığından memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar hatta suyun içindeki balıklar bile, ilim adamları için Allah’tan bağışlamasını dilerler. Âlim bir kimsenin, bilgisizce ibadet eden bir kimseye üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras olarak bırakmazlar, onlar sadece ilmi miras bırakmışlardır. İşte o mirasa konan kimse de bol nasib ve kısmet almış olur.” (Ebu Davud, İlim, 1; Tirmizi, İlim, 19)
Bu müjdelere nail olmak; Kur’an-ı Kerimi, haram helal, abdest, namaz, gusül gibi hepimiz için elzem olan hususları öğrenmek veya ilmini artırmak için ileride keşke dememek için fırsatları değerlendirmeliyiz.

Unutmayalım ki Hz.Ali(K.V)’nin  buyurduğu  gibi : “Bugün çalışma var hesap yok, yarın hesap var, çalışma yok.”

60-70 yıllık şu dünya hayatı için 20 yıl kadar okul hayatında hepimiz başarılı olmak için büyük çaba sarfediyoruz. Peki ahiret alemi için……………

Ayet-i Kerime : “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.” (Tahrim Suresi 6)

H.Ş.: “Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur, kadın da kocasının evinin ve çocuğunun çobanıdır. Netice ititbariyle hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz …”(Buhârî, Cum`a, 11)