Etiket arşivi: haram lokma

DUALAR NEDEN KABUL OLMAZ?

Hikâye olunur ki, Kûfe’de duaları müstecâb yâni Allah katında! duaları makbul olan bir takım iyi insanlar vardı. Ne zaman onların başına bir vali musallat olsa, onlar, o valiye beddua ederlerdi. Vali) de kısa zamanda helak olurdu.

Haccâc bir hile düşündü, tedbir aldı. İbni Mervân’dan Kûfe| valiliğini aldığı zaman kara kara düşündü. Bu Allah dostlarının beddualarından emin olmanın yollarını aradı. Kûfe’ye geldiği ilk’ gün onları sofrasına yâni yemeğe çağırdı. Duası makbul olan o iyi insanlar, Haccac’ın yemeğinden yediler. Yemekten sonra Haccac, çevresindekilere:

-”Artık bunların beddualarından emin oldum. Artık bunların bedduaları bana zarar vermez!” dedi.

(Çevresindekiler, şaşkınlıkla sordular):

-”Nasıl?” Haccac devam etti:

-”Bunların midesine haram lokma girdi. Midesine haram lokma giren bir kişinin duasını Allahü Teâlâ hazretleri asla kabul etmez.” Buyurdu. (Gerçekten de öyle oldu.)

 Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/359

HANGİSİ DAHA HAYIRLI?

Enes (r.a), Resûlullah (s.a.v) Efendimiz’e sordular:

– Yâ Resûlallah! Tasadduk edeceğim bir ekmek mi yoksa kılacağım yüz rek’ât namaz mı sana daha sevimlidir?
– Tasadduk edeceğin bir ekmek, nafile olarak kılacağın iki yüz rek’ât namazdan daha sevimlidir.
– Yâ Resûlallah! Bir haram lokmayı terk etmek mi, yoksa bin rek’ât namaz kılmak mı sana daha sevimlidir?
– Bir haram lokmayı terk etmek nafile olarak kılacağın iki bin rekât namazdan daha sevimlidir.
– Yâ Resûlallah! Gıybeti terk etmek mi yoksa bin rek’ât namaz kılmak mı sana daha sevimlidir?
– Gıybeti terk etmek, on bin rekât namazdan daha sevimlidir.
– Dul bir kadının ihtiyacı olan nafakayı temin mi yoksa on bin rek’ât namaz mı sana daha sevimlidir?
– Dul bir kadının nafakasını vermek otuz bin rek’ât nafile namazdan daha üstündür.
– Yâ Resûlallah! Ailenin nafakasını temin etmek mi yoksa Allâhü Teâlâ yolunda infakta bulunmak mı sana daha sevimlidir?
– Aileye sarfedeceğin bir dirhem (gümüş para), Allâhü Teâlâ yolunda harcayacağın bin dinar(altın)dan daha çok hoşuma gider.
– Yâ Resûlallah! Ana babaya iyilik etmek mi, yoksa bin yıl ibadet etmek mi sana daha sevimlidir?
– Yâ Enes! Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz bâtıl yok olmaya mahkûmdur. Ana babaya iyilik etmek iki bin yıl nafile ibadet etmekten daha sevimlidir.

Kaynak : Fazilet Takvimi 01 Ekim 2012