Etiket arşivi: GIYBET

SELÂMETİN YOLU

 Allâhü Teâlâ, bir hadîs-i kudsîsinde şöyle buyurmuştur:

“Ey Âdemoğlu! Kanâat edersen, kimseye muhtaç olmazsın. Hasedi terk edersen, rahat edersin. Haramlardan sakınırsan dîninde ihlâslı olursun. Gıybeti terk edersen muhabbetime mazhar olursun. İnsanlardan uzaklaşan onlardan selâmet bulur. Sözü az olanın aklı kemâle erer. Aza râzı olan Allâhü Teâlâ’ya güvenmiş olur. 

Ey Âdemoğlu! Sen bildiğinle amel etmez iken hâlâ amel etmeyeceğin ilmi nasıl tahsil edersin!

Ey Âdemoğlu! Yarın ölmeyecek gibi dünya için çalışırsın, sanki dünyâda ebedî kalacak gibi mal toplarsın.

Ey dünyâ! Sana düşkün olanı mahrum et. Senden yüz çevirene de sen yönel. Sana bakanların gözlerine tatlı görün.”(el-Mevâiz fi’l-ehâdîsi’l-Kudsiyye, İmâm Gazâlî) 

/ FAZİLET TAKVİMİ Salı-25-Haziran-2019

Reklam

MÜSLÜMAN AHLAKI NASIL OLMALI?

Musa aleyhisselam Rabb’ına yalvarırken,der ki:
-Aylardır yaptığımız yağmur duasını kabul buyurmuyorsun.Rabbim,neden ola ki?
Cevap gelir kendisine:
-İçinizde bir gammaz,gıybetçi var da ondan.
Musa aleyisselam hemen sorar:
-Rabbim,o adam kim ise bildir de onu hemen içimizden kovalayıp çıkaralım.

Rabbimizin ikazı dolu cevabı ibretli olur.
-Ya Musa,o gammazın kim olduğunu söylersem ben de gammazlık etmiş olmaz mıyım?Ben Azimüşşan “gammazları” ve “gammazlığı” asla sevmediğim halde onu ben nasıl yaparım?Şahıs aleyhinde bulunurum?
Hazreti Musa mahcubiyetle başını aşağı eğerek,gıybetin,dedikodunun Allah yanındaki kötülüğünü düşünür.

Bir müddet sonra yine vahy-i ilahi gelir:
-Ya Musa,o”gammaz” ölüdü.Falan yerde cenazesi kalkacak git onun cenazesini kıldır.

Günlerdir yaptıkları duaların reddine sebep olan gıybetçinin kim olduğunu merak eden Hazreti Musa,koşa koşa gider,bir de bakar ki,ortalıkta bir kaçtane cenaze beklemekte,bunların içinde gıybetçinin kim olduğu yine bilinmemektedir.

Tekrar yalvaran Hazreti Musa:
-Ya Rabbi,der.Bu kadar cenazenin içinde o gammazın kim olduğunu yine bilemedim.

Bu defa yine ibretli cavabı alır:
-Ya Musa.Benim bir sıfatımda “Settar”dır.Yani ayıpları örtücüdür.O gammaz kulumun ayıbını senin yanında örtmek için cenazelerin içinde kendisini sakladım.Boşuna araştırma,bulamazsın!Bulmayada mecbur değilsin!
http://www.sadakatforum.com/kissadan-hisseler/musluman-ahlaki-t3000.0.html