Etiket arşivi: Gazneli Mahmut

ALLAH RIZASINI TERCİH ETMENİN FAZİLETİ

Gazneli Sultan Mahmud’un, Sumenat seferinde ele geçen ganimetler arasında Lât adındaki meşhur put da vardı. Hintliler bu putu geri almak için sultana yirmi batman altın vermeyi teklif ettiler. Ama sultan putu satmaya asla razı olmadı, yaktırmak istedi.

Serkeşin biri, “Putu yakmak yerine satmak daha iyi değil miydi, altın, puttan elbet daha iyidir, satması gerekirdi. dedi.

Sultan bu sözleri duyunca şu cevabı verdi: “Kıyâmet günü Allâhü Teâlâ, herkesin önünde ‘Âzer’le Mahmud’a iyi bakın, bunların ikisi de birdir, birisi put yapar, öbürü de satardı.’ demesinden korktum.” dedi.

Yığdırdığı odunları ateşledi ve putu yaktırdı. Puttaki madenler ateşte eridi, tam yirmi batman ağırlığında mücevher meydana çıktı.

Sultan dedi ki: “Lât’ın hak ettiği buydu, elde ettiğim şeyler de Allâh’ın bana mükâfatıdır.”

Kaynak : Fazilet Takvimi 14/12/2012