Etiket arşivi: Eyüp Sultan

Hasta Yanında Nasıl Dua Edilir?

Eyüp Sultan Camii                                                                   Hicretin 49. senesinde Muaviye(r.a.), İstanbul’a bir ordu sevketmişti. Bu orduya destek olmak için gönderilen orduda seksen yaşını geçen Ebû Eyyûb Hazretleride bulunuyordu.  Ebû Eyyûb Hazretleri rahatsızlanmıştı.

………….Harb uzayınca rahatsızlığı artmış ve onu Kağıthane çayırında bir çadıra yerleştirmişler idi. Bu sırada Ebû Eyyûb, kumandanlar ve mücahidleri çağırarak onlarla helâllaştı. Bu sırada tabiînden Nevfu’l-Bikâli:

-”Ya Rab, Ebû Eyyûb’a afiyet ve  şifa ver” deyince O:

-“Sizler bana böyle değil de, ‘Ya Rab, eğer bu zatın eceli geldi ise onu mağfiret buyur, eğer eceli yakın değil ise afiyet ve şifa ihsan buyur.’ deyiniz.” buyurdu…………..

Kaynak : Fazilet Takvimi 29/05/2012

Reklam