Etiket arşivi: Duası makbul olan

DUALAR NEDEN KABUL OLMAZ?

Hikâye olunur ki, Kûfe’de duaları müstecâb yâni Allah katında! duaları makbul olan bir takım iyi insanlar vardı. Ne zaman onların başına bir vali musallat olsa, onlar, o valiye beddua ederlerdi. Vali) de kısa zamanda helak olurdu.

Haccâc bir hile düşündü, tedbir aldı. İbni Mervân’dan Kûfe| valiliğini aldığı zaman kara kara düşündü. Bu Allah dostlarının beddualarından emin olmanın yollarını aradı. Kûfe’ye geldiği ilk’ gün onları sofrasına yâni yemeğe çağırdı. Duası makbul olan o iyi insanlar, Haccac’ın yemeğinden yediler. Yemekten sonra Haccac, çevresindekilere:

-”Artık bunların beddualarından emin oldum. Artık bunların bedduaları bana zarar vermez!” dedi.

(Çevresindekiler, şaşkınlıkla sordular):

-”Nasıl?” Haccac devam etti:

-”Bunların midesine haram lokma girdi. Midesine haram lokma giren bir kişinin duasını Allahü Teâlâ hazretleri asla kabul etmez.” Buyurdu. (Gerçekten de öyle oldu.)

 Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/359