Etiket arşivi: Dinlenme Zamanı mıdır?

Yaz Tatili, Dinlenme Zamanı mıdır?

Tatiller; her ne kadar dinlenme zamanı gibi olsa da, günümüz şartlarında şuur sahibi Müslümanlar için, Sevgili Peygamberimiz (sas) in, onun emaneti olan yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ve dinimizin güzelliklerinin çocuklarımıza öğretildiği, küçükten kalplerine nakşedildiği, manevi açlık ve susuzluklarının kısmen de olsa telafi edilmeye çalışıldığı zamanlardır.

Bu hizmet, her dönemde öncelikli olarak mühimken;  içerisinde bulunduğumuz dönem ve özellikle çocuklarımızın maruz kaldığı ağır fitne düşünülünce bu işin ehemmiyeti ve önceliği daha da artmaktadır.

Öyle ki, her şeyin madde ile ölçüldüğü, İslami edep ve terbiyenin yok sayıldığı, özellikle sosyal medya ve sanal dünyanın hiçbir sorumluluk ve ürperti duymadan dini değerlerimize saldırıp kalplerimizdeki imanı hedef aldığı bir devirde, Kuran-ı Kerime sarılmak, onun hükümlerini öğrenmek, sonra da terbiyesi ile memur olduğumuz çocuklarımıza öğretmek hepimizin kurtuluşudur.

Nitekim,Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bir gün ashabına hitaben şöyle buyurdular:

“Muhakkak ileride zifiri karanlık geceler gibi fitneler olacak.” Eshâbı Kiram, “Ey Allah’ın Resûlü ondan kurtuluş nasıl olur?” dediler. Efendimiz (S.A.V.) buyurdular ki;

“Yüce Allah’ın kitabıyla ki, onda sizden öncekilerin haberleri, sizden sonrakilerin haberleri ve sizin aranızdaki mes’elelerle ilgili hükümler vardır. O bir eğlence vâsıtası değildir. Hak ile bâtılı ayıran ilâhi bir kelâmdır. Kim onu kibirlenerek terk ederse Hz.Allah onun belini kırar. Kim de doğru yolu ondan başkasında ararsa, Allah onu sapıklığa düşürür. O Allah’ın sağlam bir ipidir. Apaçık bir nurudur. Hikmet dolu sözleridir. Dosdoğru bir yoldur. Yine O öyle bir kitaptır ki, onun sâyesinde insan sapıtmaz, bâtıl fikirlere kanmaz. O İnsanları doğru inanç ve sâlih amellere götürür. Âlimler ona doymaz, takva sahiplari ondan usanmazlar. Onun ilmini bilen ilerler, onunla amel eden sevap kazanır. Onunla hükmeden âdil olur, ona sımsıkı sarılan doğru yolu bulur.” (Müsned C1 Sh. 91 & Elmalı C. 1 Mukaddime)

Hadis-i Şerif’te şöyle buyruluyor:

“Sizin en hayırlılarınız Kuranı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” Diğer bir Hadis-i Şerifte de şöyle buyrulmaktadır: “Sadece şu iki kimseye gıpta edilir: Biri Allah’ın kendisine Kur’an’ı verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse; diğeri de Allah’ın kendisine mal verdiği ve bumalı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.”

Fatır suresinin 29 ve 30.ayeti kerimelerinde Yüce Mevla’mız şöyle buyuruyor:

“Hz. Allah’ın kitabını okumaya devam edenler, namazı dosdoğru kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve aşikâr infak edenler ,kat’iyyen kesat(azlık, kıtlık, yokluk, ticarette durgunluk) bulmayacak bir kazanç umabilirler. Çünkü (Hz.Allah) onların mükâfatlarını eksiksiz olarak verir. Onlara fazlından ziyadesini de verir. Şüphesiz O, çok bağışlayan, çok nimet verendir.” (Fatır suresi 29-30)