Etiket arşivi: Deve niye sahibinden kaçtı?

Namaz Hakkında Hikaye, Kıssa : Deve sahibinden neden kaçtı?

Bir gün Peygamber Efendimiz(S.A..V.)’in yanına bir deve geliyor. Arkasından devenin sahibi geliyor. Sahibi deveyi Peygamber Efendimiz(S.A..V.)’e şikayet ediyor.

-“Ya Rasülellah bu benim işimi görmüyor, benden kaçıyor” deyince deve lisana gelip:

-“Ya Rasülellah o sahibim sahibinden, yaradanından günde beş defa kaçıyor, o söz versin yaradanına itaat edeceğine, bende ona itaat edeceğime söz veriyorum” deyince devenin sahibi de Peygamberimize(S.A.V.)’e söz verir ve oradan ayrılırlar.

***

Muhammed Bahaüddin Şah Nakşibend(k.s.) Hazretleri buyurmuşlar ki:

– Bir derviş, bir yerine batan dikenden şikayet ederse, önce şunu öğrenmesi lazımdır. Bu işe, nereden, nasıl uğradı?