Etiket arşivi: derman

Çörek Otu

Hadis-i Şerif ile Tedâvî

Şeyh Muhyiddin-i Arabî (k.s.) hazretleri, “el-Futûhatü’I-Mekkiyye” isimü-kitabının vasiyetlerinde buyurdu:

Bizim yanımızda insanların ileri gelenlerinden biri cüzzam hastalığına mübtelâ oldu. Cüzzam hastalığından Allâhü Teâlâ hazretlerine sığınırız. Onu gören bütün tabipler (ve mahir doktorlar) onun için;

-“Cüzzam hastalığı tam olarak bu adama yerleşmiş! Bu hastalığın artık tedavi edilmesi mümkün değildir!” dediler.

Kendisine “Sa’d es-Suûd” denilen bir hadis şeyhi (bir muhaddis ve medreselerde hadis-i şerif öğreten bir zat) onu gördü. Bu zatın Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin hadis-i şeriflerine imanı tam idi. Muhaddis sordu:

-“Ey hasta! Neden kendini tedavi ettirmiyorsun (Allâhü Teâlâ hazretler dert vermiş ise derman da vermiştir! Neden doktorlara gitmiyorsun?)” Hasta olan zat;

-“Efendim! Benim hastalığımın ilâcı ve tedavisi yokmuş!” dedi. Sa’d es-Suûd (r.h.) buyurdular:

-“Tabipler yalan söylüyorlar! (Ya da bilmeden konuşuyorlar)! Efendimiz (s.a.v.) hazretleri bütün tabiplerden daha uzman ve mahir bir tabip idi. Ve Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, çörek otunun tohumu hakkında şöyle buyurdular:

-“Muhakkak ki o (çörek otu tohumu) bütün hastalıklara şifâdır…” [1]

Senin başına gelen bu cüzzam hastalığı da bu hadis-i şerifte mutlak olarak zikredilen hastalıklardan biridir.

Sonra o muhaddis Sa’d es-Suûd:

-“Bana çörek otu tohumu ile bal getirin!” dedi.

Çörek otu habbeleriyle balı birbirine karıştırdı. Hasta adam o karışımı bütün bedenine sürdü. Başına, yüzüne, kollarına ve ayaklarına… Ve ondan biraz yedi. Bir saat kadar öylece adamı olduğu halde terk ettiler.

Bir zaman sonra adam gidip yıkandı. Onun o cüzzamlı derileri soyuldu. Yepyeni bir deri çıktı. Saçından düşenlerin yerine yenisi bitti (yeşerdi). Adam cüzzam hastalığından şifâ buldu. Eskiden afiyette olduğu hal üzere geldi.

Bütün tabipler, şaştılar ve insanlar hayret içinde kaldılar. Sa’d es-Suûd (r.h.) hazretlerinin Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin hadis-i şeriflerine olan yakinî imanlarına taaccüp ettiler. [2]

 Çörek otu

Sa’d es-Suûd (r.a.) hazretleri, bu hadis-i şerife dayanarak bütün hastalıklara çörek otunun tanelerini ilaç olarak kullanıyordu… [3]

Göz Ağrılarına Şifa

Hatta göz ağrılarında bile kullanıyordu. Sa’d es-Suûd (r.h.) hazretlerinin gözleri ağrıdığı zaman, çörek otu taneleriyle gözlerine sürme çekerdi. Hemen o saatte göz ağrıları iyileşirdi [4]. îbni Arabî hazretlerinin sözleri bitti. [5]


[1] Camius-Sağîr: 3780, Bu hadis-i şerifin tamamı şöyledir:

-‘Çörek otunun habbesi, bütün hastalıklara şifâdır; ölüm hariç…”

[2] İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 9/709-710.

[3] İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 9/710.

[4] (Çörekotu / Siyah susam / Sevkerak / Nigella / Schwarz-küemmel / Nigelle / Black cumin) Haziran-

temmuz ayları arasında yeşille karışık açık mavi renkli çiçekler açan, 20-40 cm boyunda bir senelik, otsu bir bitki. Yol kenarları ve bilhassa ekin tarlaları içinde bulunur. Gövde dik ve kısa tüylüdür. Yaprakların alttakileri saplı, üsttekileri sapsızdır. Çiçekler uzun saplı ve tek tektir. Taç yaprakları iki loplu ve .bal özü bezleri taşıyan 8 tane küçük parça halindedir. Meyveleri çok tohumlu olup, tohumlar siyah renkli ve oval şekillidir. Güney Avrupa, Balkan memleketleri, Kuzey Afrika, Türkiye ve Hindistan’da yetiştirilmektedir. Şam çörekotu (Nigella damascena): Yaprakları parçalıdır. Çiçekleri tek ve üst yapraklar tarafından örtülmüş durumdadır. Parlak mavi çiçeklidir. Kır çörek otu (Nigella arvensis): 10-30 cm yüksekliğinde mavi çiçeklidir. Yapraklan sivri parçalıdır. Tohumlan kurt düşürücü olarak da kullanılır, Türkiye’de yetiştiği yerler: Trakya ve Anadolu. Kullanıldığı yerler: Bitkinin kullanılan kısımları tohumlarıdır. Tohumları tamamen olgunlaştıktan sonra toplanır ve güneşte kurutulur, Çörekotu tohumlarında uçucu ve sabit yağ, tanen, sekerler, glikozit bünyeli bir saponin ve alkaloitler bulunmuştur. Tohumları gaz söktürücü, uyarıcı ve idrar söktürücü olarak kullanılmaktadır. Güzel kokusu sebebiyle müshil ilâçlarının içine ilâve edilen iyi bir lezzet ve koku değiştiricidir, Çörekotunun hakkında daha geniş malumat için “Şifali bitkiler1 ile ilgili kitaplara kitaplara bakınız.

[5] İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 9/710.

Reklam