Etiket arşivi: cuma günü gusil abdesti almak

CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER, CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ

cuma                                                                                                        “Kim her cuma günü bir defa ana babasının veya ikisinden birisinin kabrini ziyâret ederse Allâhü Teâlâ onu mağfiret eder ve sâlih(lerden) yazar.” (Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

Melekler Cuma günü câmi kapılarında, yanlarında defter olduğu halde oturur ve gelenleri birinci, ikinci, üçüncü… diye yazarlar; hatip hutbeye çıkınca defteri kapatırlar. (C.1,S.100/9) 

Dört kişinin defteri yeniden başlar: Hasta, iyileştiğinde; müşrik, Müslüman olduğunda; mağfiret ümit eden kimse, Cuma’dan döndüğünde; hacı, hacdan döndüğünde…(C.1,S.69/10) 

Dört gün var ki, gecesi gündüzü gibi, gündüzü de gecesi gibidir. Allah o günlerde yemin verenin isteğini geri çevirmez, insanları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nâil olurlar. Bunlar: Kadir gecesi ve sabahı; Kurban arefesi ve sabahı; Berat gecesi ve sabahı; Cuma gecesi ve sabahıdır. (C.1,S.69/9) 

Kıyâmet yaklaştığında zamanın akışı hızlanır; sene, ay gibi; ay, hafta gibi olur. Cuma’dan Cuma’ya olan vakit de, hurma dalının yaprakları ile birlikte ateşte yanması gibi kısalır. (C.1,S.33/9)

Her Cuma gecesi Âdemoğullarının ameli Allah’a arz olunur. Bunlardan akrabası ile alâkayı kesenin ameli kabul olunmaz. (C.1,S.115/6)

Cuma günü duâların kabul olunduğu vakti, ikindi namazı ile, güneşin batması arasında arayın. O vakit, bu kadar (yani elini kapayıp açıncaya kadar)dır. (C.1,S.6/12)

Cuma günü olduğunda, sizden biri başını yıkar, gusül eder, mescide erkenden gider, minbere yakın oturup hutbeyi dinler ve sükût ederse, o kimsenin attığı her adım için kendisine bir senelik oruç ve bir senelik namaz sevabı verilir. (C.1,S.61/6)

Cuma günü gusül ediniz; kim böyle yaparsa, bir haftalık günahlarına kefaret olur. Üç gün de fazlası vardır. (C.1,S.75/5)

Kıyâmet günü her merhalede bana en yakın olanınız, dünyada bana en çok salât ü selâm getireninizdir. Kim Cuma günü ve gecesi bana salât ü selâm getirirse, Cenâb-ı Hak, onu, yetmişi âhiret, otuzu dünya ihtiyaçlarından olmak üzere, yüz hâcetini giderir. Sonra Allah bir melek vazifelendirir; size nasıl hediyeler gelirse, o melek de kabrime gelir, bana salevat getirenin -adını, nesebini kabilesine kadar- haber verir; Ben de beyaz bir deftere yazarım. (C.1,S.116/9)

Cuma günü gusül abdesti almak sünnettir.(Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir)

CUMA MESAJLARI TIKLAYINIZ…

CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ HİKAYE : EŞEĞİNİ KAYBEDEN KÖYLÜ TIKLAYINIZ…

***

CUMA GÜNÜNÜN FAZÎLETİ

Bugün, günlerin efendisi, mü’minlerin bayramıdır.

Bugün, Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilmiştir.

Bugün, mü’minlerin bağışlandığı gündür.

Bugünün cemaatle kılınan sabah namazı, namazlar içinde en faziletli olandır.

Bugün, kıraati sesli olarak kılınan Cuma namazı vardır.

Hutbe okunurken namaz kılınmaz, cemaatin konuşmayıp susması, selam alıp vermemesi icab eder.

Bugün gusül abdesti almak müstehaptır.

Güzel koku sürünmek, misvak kullanmak, tırnakları kesmek ve tıraş olmak, en güzel elbiseleri giymek müstehaptır.

Cuma namazının dışındaki namazlarda iki ezan yoktur.

Bugün ölen kimseye şehitlik sevabı vardır.

Bugün veya gecesinde ölen kimse için kabir azabından ve kabir fitnesinden emniyet vardır.

Cuma gecesi ölülerin azabı kaldırılır.

Bugün verilen sadakanın ve yapılan iyiliklerin sevapları, kötülüklerin günahları kat kattır.

Bugün Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) çokça salevat okunur.

Bugün kabirler ziyaret edilir. Ölüler, o gün kendisini ziyaret edenleri bilir.

Dirilerin vefat eden akrabaları için yaptıkları iyilikler o gün onlara arz edilir.

Sadece Cuma günü oruç tutmak mekruhtur.

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü peş peşe tutulan oruçlar mağfirete vesile olur.

Bu günde duaların kabul olunduğu bir vakit vardır. 

Kaynak : Fazilet Takvimi 22/02/2013

Reklam