Etiket arşivi: biri diğer ibadetlerdir.”

HELAL YEMEK

arpa ekmeğiBizleri en güzel bir kıvamda yaratan Cenab-ı Hak,bu güzelliğin dünya ve ahirette devamı için icap eden hususları talim etmiştir.Bu talimatlara dikkat etmek maddi ve manevi varlığımızı muhafazaya ve neticede dünya ve ahiret saadetine sebeptir. İmandan sonra en mühim İlahi talimat, şüphesiz haramlardan sakınmaktır. Haramlar ve helaller; yeme-içme, günlük yaşayış, kazanç gibi hayatın tamamını ilgilendiren bir sahadır. Öyle ki bu sahada dikkatli olmak ibadetlerden de önce gelmektedir. Nitekim Resulullah (sas) şöyle buyurur: “ İbadet on kısımdır; dokuzu helal kazanmak, biri diğer ibadetlerdir.”[Beyheki]
Ayet-i kerimede ise Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:
“Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin. Eğer siz Allâh’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin.” (Bakara, 172)
Bu ayet-i Kerimede Cenabı hakkın yiyin buyurduğu rızıkların helal ve temiz olması emrediliyor. Bir maddenin helal olması en az iki şeyle olur: Birincisi helalden kazanılmış olmasıdır.İkincisi de dinimizin o şeyin yinip-içileceğini helal kılmış olmasıdır.Bir insan, helal kazancı ile içki alıp ,içse o haram olur. Kazancı da zayi olur.Tıpkı bunun gibi helal bir gıdayı da haram yollardan temin etse o yine haram olur.
Bunların yanında dinimizin temiz saymadığı şeyleri yiyip-içmek de haramdır. Şarap dahil alkollü içkileri içmek, domuz başta olmak üzere yırtıcı hayvanlar, kan, leş, yani ölmüş hayvan eti ve tiksinti veren şeyler haramdır. Aslında helal olduğu halde Allahtan başkası adına kesilen hayvanlar veya Allahın adı yani besmele okunmadan kesilen hayvanların da eti haram olur .Ayrıca, hayvanları keserken; sözde acı çektirmemek bahanesi ile, elektrik şoku vererek bayılttıktan sonra kesmek de İslami bir metot değildir. Bu usül, hayvana daha çok acı vermekte,üstelik kesilirken kanın da akmayıp vücutta kalmasına sebep olmaktadır.Kan ise temiz değildir.
Tavuk cinsi ise besmele ile kesilse bile tüyleri yolunurken içerisi temizlenmeden sıcak suya veya buhara maruz kalırsa, içerisindeki pislikler ete çok çabuk sirayet ettiğinden,o da pislenmiş olur.
Bu gibi hususlara dikkat edilmezse onun da yenmesi caiz değildir.
Çünkü ayeti kerime  bizlere ancak helal ve temiz olanların yinip-içilmesini emretmiştir.
Müslüman için en önemli şey Allaha itaattir. Yaşayışta,yeme-içmede, hayatın her sahasında Müslüman daima uyanık olmalı, dini hassasiyetleri gözetmelidir. Maddi ticarette,alış-verişte nasıl yanlış yapmamak için dikkat ediyorsak,manevi bünyemizi korumakta ondan çok daha fazla dikkat etmeliyiz. Onun için haram olarak bildiklerimizden şiddetle sakındığımız gibi,şüpheli olanlardan dahi sakınmalıyız.
Ebu Hüreyre (ra)in rivayet ettiğine göre Resûl-i Ekrem (sas) şöyle buyurmuştur:
… Binada temel ne ise dinde de lokma odur. Temel sağlam olunca bina da sağlam olur; temel çürük olursa bina da çürük olduğu gibi, lokma  haram olduğu vakit din de çürük olur ve çöker.
Eshabı kiramdan  Sa’dbin Ebi Vakkas (r.a.) Rasulullah s.a.v. Efendimiz’den  “duası makbul bir kişi” olması için dua rica etti. Efendimiz şöyle buyurdular:
– “Tertemiz helal şeyler ye, duan kabul olur.”
Abdülkâdir Geylanî  Hz. de nasihatlerinde şöyle buyurur:
“Ey oğul! Haram yemek kalbini öldürür. Helal yemek ise onu ihyâ eder. Lokma vardır kalbi nurlandırır, lokma vardır onu karartır; lokma vardır seni dünya ile meşgul eder, lokma vardır âhiretle meşgul eder; lokma vardır sana dünyayı da âhireti de terk ettirir;seni, dünyayı da âhireti de Yaratan Allah’a rağbet ettirir.”
Rasulullah s.a.v buyurdular ki:
“Bir kimse, hiç haram karıştırmadan, kırk gün helâl yerse, Allahü teâlâ, onun kalbini nur ile doldurur. Allahü Teala Dünyaya düşkün olmayı onun kalbinden giderir. Hikmet kaynakları kalbinden taşar diline gelir.”

***

HELAL EKMEĞİ NEDEN YEMEDİ? TIKLAYINIZ…

***

Tavuk yemeden önce okuyun!(Fiziksel olarak bozuk olan yiyecekler nasıl insanı fiziken rahatsız ediyorsa ve hayatımız söz konusu olabiliyorsa, dinimize uygun olmadan hazırlanan gıda ve içeceklerde manevi hayatımızı etkiler.)

***

YEMEK ADABINDAN BAZILARI. TIKLAYINIZ…

***

elma“…Baban o elmayı ısırmasaydı…” tıklayınız…

Reklam