Etiket arşivi: Âyetü’l-kürsî

Âyetü’I-Kürsinin Fazilet Ve Havassı

Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v.) hazretleri şöyle buyurdular:
Âdem Aleyhisselâm, insanların efendisidir, Muhammed Mustafa (s.a.v.) Arabların efendisidir. Övünmüyorum. Rumların efendisi Suhayb’tir. Fars’ın efendisi Selman’dır. Habeşin efendisi Bilâl’dır. Dağların efendisi Tur-i Sinâ’dir. Günlerin efendisi Cuma günüdür. Kelâmın efendisi Kur’ân-ı Kerîmdir. Kur’ân-ı Kerîmin efendisi. Bakara süresidir. Bakara sûresinin efendisi de Âyetü’I-Kürsîdir. (1/405)
“Bu âyet-i Kerîme (Âyetü’l-kürsî) bir evde okunduğu zaman, şeytanlar oradan kaçarlar. Otuz gün oraya yaklaşamazlar. Erkek ve kadın sihirbazlar (ve onların sihir ve büyüleri) kırk gece o eve giremez. Ey Ali Onu, (âyetü’l-kürsîi) çocuklarına, ehline ve komşularına öğret. Bundan daha büyük bir âyet inmedi. “
Yine  Hazret-i Ali(r.a.) Efendimizden rivayet olundu, buyurdular:
“Ben sizin peygamberiniz (Efendimiz s.a.v.)den işittim. Minberin üzerinde şöyle dediğini işittim:
-“Kim, âyetü’l-kürsîi her farz namazın arkasından (hemen) okursa, cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Buna ancak sıddîklar ve âbid olan kişiler devam edebilirler. Kim yatağına gireceği  zaman,  âyetü’l-kürsîi  okursa,  Allâhü Teâlâ hazretleri, onun kendisini, komşularını, komşularının komşularını ve çevresinde bulunan evlere emniyet verir.”

Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Ömer Faruk Hilmi, Fatih Yayınevi: 3/66-68.