Etiket arşivi: ateş

HANGİ SAFTA YER ALMALI?

Rivayete göre, Nemrut, İbrahim Peygamberi (as) ateşe atacağı zaman herkesten

ateşe odun taşımalarını istemiş. Bundan maksadı da Hazreti İbrahim’e düşman

olanlarla ona taraftar olanları tespit etmekmiş. Herkes olanca gücüyle ateşe

odun taşırken, küçük bir karınca ağzına aldığı bir damla suyla yola

koyulmuş. Karıncayı görenler, nereye gittiğini sorduklarında,

– “İbrahim’in ateşini söndürmeye gidiyorum.” demiş. Etrafındakiler karıncaya

alaylı gözlerle bakmışlar ve

– “Senin gücün o ateşe kadar yürümeye yetmez. Hem ateşe ulaşsan da kocaman

alevleri senin bir damla suyun mu söndürecek?” demişler. Bahtiyar karınca,

hepimize ders olacak şu cevabı vermiş:

– “Bu su ateşi söndüremeyebilir,  ama benim elimden bu gelir. Ben görevimi

yapayım da ateş söner veya sönmez, bu benim sorumluluğum değil. Ayrıca,

hangi safta yer aldığımı belli etmek için, bu bir damla su yeterli değil

mi?”

Yakup A.S gözlerinin açılmasına sebep olan Yusuf A.S.’ın gömleği nereden geldi?

Ruhul Beyan(2/305) da beyan edildiğine göre Nemrut İbrahim Aleyhisselam’ı ateşe attığı zaman Allah(c.c) Cebrail(a.s.) ile Cennet’ten bir gömlek ve kilime benzer yaygı gönderdi. Cebrail(a.s.) gömleği Hz.İbrahim’e (a.s.) giydirdi, yaygıyı da serip üzerine oturttu. Sonra kendisi de oturup onunla konuşmaya başladı. İbrahim Aleyhisselam bu gömleği Hz.İshak’a giydirdi. O da Yakup Aleyhisselam’a,  Yakup Aleyhisselam da Yusuf Aleyhisselam’ın boynuna takmıştı. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldığı zaman bu gömlek boynuna takılı idi. Üzerinde Cennet kokusu bulunan bu gömlek herhangi bir hastaya giydirildiğinde o hasta derhal şifa bulurdu. Nitekim Yakup Aleyhisselam’ın gözlerinin görmediği bir devrede Yusuf Aleyhisselam Mısır’dan müjdeci gönderdiği ve Kur’an-ı Kerim’in de beyanı vechile

“Bu gömleğimi alıp götürün. Onu babamın yüzüne sürün, gözleri görür olur” (Yusuf Suresi, Ayet:93)diyerek gönderdiği gömleğin bu gömlek olduğu edilen rivayetler arasındadır.

Kaynak : Ayetler Işığında Halilürrrahman İbrahim Aleyhisselam ve Urfa Tarihçesi Sahife : 62  Yazar :  Sabri YAZAR